උඹයි මමයි දෙන්නම කෙල්ලො…උඹට මතකද මන් දන්නෙ නෑ…සරෝජයි උඹයි මායි හොඳ යාළුවො… පොඩි කාලෙ ඉදන්ම…අපි එකම සුදු ගවුම ඇන්දා..එකට වැටිලා සෙල්ලම් කලා.. උබ වැඩිවියට පත් උනා…සුදු පාට ගවුමට