ගෑණු ළමයෙක් හොයා ගනිද්දි රස්සාවක් කරන හෝ කරල පලපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක් හොයා ගන්න. ගෙදරටම වෙලා හිටපු කෙනෙක් නම් අනිවාරෙන් අවුරුද්දක් වත් රස්සාවකට යවන්න. ‍ඒකෙන් ලැබෙන වාසි තමයි මෙන්න