අපේ නංගිල මල්ලිල Cricket Matches  එහෙම බලනව ඇතිනෙ නිතරම නේද. මේ දවස් වල නම් ඉතින් අපේ ටීම් එක හොඳටම පරදිනව. ටෙස්ට් සීරීස් එකත් කෑව. One Day සීරීස් එකත්