අක්කල ටික නාන්න ගිහින් වෙච්චි වැඩේ

අපේ අක්කල හරි කැමතියි නේහ් ඇලවල් වල දොලවල් වල නාන්න.. ටිකක් අවුව් තපින ගමන් චූටි ඇඳුම් එහෙම ඇඳගෙන නිකන් හෙන කෑල්ල වගේ වතුරෙ බැහැගෙන ඉන්න අක්කල ටිකකට නියම වැඩක් තමයි කරේ.. බලන්නකො මොකද වෙන්නෙ කියල…. ඒ ‍වගේම අපේ කොල්ලො ටිකකටත් හරි වැඩක් උනේ වතුරෙ නාන්න ගිහින් බාගෙට ඇඳන්..

Facebook Comments